Shanghai World Expo Exhibition

ที่อยู่:เลขที่ 1099 ถนนกั๋วจั่นลู่ เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center มีพื้นที่จัดแสดงทั้งภายในและภายนอกรวมกัน 100,000 ตารางเมตร มีการออกแบบอย่างเหมาะสม มีฟังก์ชั่นการใช้ที่ครอบคลุม สามารถเลือกใช้งานพื้นที่ได้อย่างอิสระ พื้นที่จัดแสดงภายใน 70,000 ตารางเมตร ถูกแบ่งออกเป็นห้องจัดแสดง 4 ห้อง ห้องที่เล็กที่สุดมีพื้นที่ 7,000 ตารางเมตร และห้องที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ 25,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่ถูกจัดเป็นโซนห้องประชุม 3,000 ตารางเมตร ซึ่งภายในจะมีห้องประชุมขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก จำนวน 11 ห้อง และห้องที่ใหญ่ที่สุดสามารถรองรับผู้เข้าประจำได้ถึง 780 คน

เบอร์โทรสถานที

+86-21-20893600

รหัสไปรษณีย์

200126

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 8 สถานีเย้าหัวลู่

เวลาเปิดให้บริการ

/สถานที่กิจกรรม

ห้องประชุม ขนาด พื้นที่ ชั้นความสูง รูปแบบงานค็อกเทล รูปแบบงานจัดเลี้ยง รูปแบบโรงละคร รูปแบบโต๊ะ แบบตัว U รูปแบบการประชุม แบบตัวอักษรกลับหัว ภาพ
ห้องประชุม หมายเลข 1 36*28*5.8 1000 5.8 - - 800 500 - - -
ห้องประชุมหมายเลข 1 โซน A 18*28*5.8 500 5.8 - - 300 200 - - -
ห้องประชุมหมายเลข 1 โซน B 18*28*5.8 500 5.8 - - 300 200 - - -
ห้องประชุม หมายเลข 2 18*27.5*5.8 500 5.8 - - 300 200 - - -
ห้องประชุม หมายเลข 3-11 13*9*2.8 120 2.8 - - 100 60 - - -
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ