Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing

ที่อยู่:เลขที่ 35 ถนนจงเจียงลู่ เขตผูถัว เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing เป็นศูนย์นิทรรศการแบบบูรณาการที่มีความเป็นสากลและความทันสมัย ที่มีทั้งห้องจัดแสดง ห้องประชุม กิจกรรม และร้านอาหาร เป็นต้น มีพื้นที่จัดประชุม 9,000 ตารางเมตร ซึ่งภายในนั้นมีห้องประชุมแบบไร้เสาขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร , ห้องประชมแบบวิดีโอคอล , ห้องประชุม VIP ,ห้องอเนกประสงค์ และห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่กลางเล็กอีก 16 ห้อง มีห้องจัดแสดงที่มีพื้นที่ 16,000 ตารางเมตร ที่สามารถรองรับการจัดนิทรรศการในธุรกิจประเภทต่างๆได้ นอกจากนั้นมีพื้นที่อีก 5,000 ตารางเมตร ที่ถูกจัดเป็นโซนร้านอาหาร เพื่อให้บริการเครื่องดื่มและอาหารแก่แขกผู้เข้าชม

เบอร์โทรสถานที

+86-21-60290070

รหัสไปรษณีย์

200333

การคมนาคม

รถโดยสารประจำทางสาย757 ถนนหยุนหลิงตงลู่ถนนต้าตู้เหอ

เวลาเปิดให้บริการ

/

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ