สถานที่ที่มีความโดดเด่น

ALL

Porsche Experience Centre Shanghai

ที่อยู่:ตั้งอยู่ภายในเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต เลขที่ 2000 ถนนอันถิงเจิ้นอิหนิงลู่ เขตเจี่ยติ้ง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-80316911

Fosun Foundation

ที่อยู่:เลขที่ 600 ถนนจงชานตงเอ้อร์ลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-63055118

Sky Banquet Show

ที่อยู่:เลขที่ 1162 (ใกล้กับถนนตัวเจี้ยลู่) ถนนไว่หม่าลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-61352136

The Bund·Central

ที่อยู่:เลขที่ 123 ถนน หนานจิงตงลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-63361679

The Bund Finance Center (BFC)

ที่อยู่:เลขที่ 600 ถนนจงชานตงเอ้อร์ลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-63338868

Mercedes-Benz Arena

ที่อยู่:เลขที่ 1200 ถนนชื่อโป๋ต้าเต้า เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:400-181-6688

สวนสร้างสรรค์ M50 เซี่ยงไฮ้

ที่อยู่:สวนสร้างสรรค์แห่งศิลปะ เลขที่ 50 ถนนโม่กันซาน เขตผู่โถ่ เซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-62660963

สวนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ คาบสมุทร 1919

ที่อยู่:เลขที่ 258 ถนนซงซิงเวสต์ เขตเป่าซาน เซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-56840702

1933 ไมโคร เธียเตอร์

ที่อยู่:ชั้น 2 ตึก 1 โรงละครเก่า 1933 เลขที่ 611 ถนนลี่หยางลู่ เขตหงโข่ว เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-68881933

สวนไห่ช่างหลีหยวน

ที่อยู่:ชั้น 4 เหอเฟิงโหลว เลขที่ 10 ถนนเหวินชางลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-23029573

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ