Sky Banquet Show

ที่อยู่:เลขที่ 1162 (ใกล้กับถนนตัวเจี้ยลู่) ถนนไว่หม่าลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

Sky Banquet ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำหวงผู่เจียง ติดกับตอนใต้ของหาดไว่ทาน ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 10,000 ตารางเมตร เป็นสวนอเนกประสงค์แห่งแรกในเซี่ยงไฮ้ ที่มีการรวมการแสดงแฟชั่นระดับไฮเอนด์ พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ บริการจัดงานแต่งงานที่สามารถกำหนดรูปแบบเองได้ตลอดจนสโมสนชั้นนำต่างๆ

เบอร์โทรสถานที

+86-21-61352136

รหัสไปรษณีย์

200010

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 4 สถานีหนานผู่ต้าเฉียว

เวลาเปิดให้บริการ

/สถานที่กิจกรรม

ห้องประชุม ขนาด พื้นที่ ชั้นความสูง รูปแบบงานค็อกเทล รูปแบบงานจัดเลี้ยง รูปแบบโรงละคร รูปแบบโต๊ะ แบบตัว U รูปแบบการประชุม แบบตัวอักษรกลับหัว ภาพ
ลานแสดงโชว์หลัก 57*19 1200 8.5 1000 500 1000 1000 - 500 500 อื่นๆ
สวนดอกไม้ตรงกลาง 1400 - - - - - - - อื่นๆ
ลานแสดงโชว์ย่อย 412 4.5 300 180 300 300 - 180 180 อื่นๆ
สวนดอกไม้ขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลาง 482 - - - - - - - อื่นๆ
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ