The Bund Finance Center (BFC)

ที่อยู่:เลขที่ 600 ถนนจงชานตงเอ้อร์ลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

เป็นศูนย์ทางการเงิน การค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและศิลปะเป็นต้น ครอบคลุมอาคารสำนักงานเกรด A , ศูนย์ช็อปปิ้ง , ศูนย์ศิลปะ Fosun Foundation และโรงแรมที่พัก มีทัศนียภาพริมแม่น้ำ , อาคารความสูง 180 เมตร , สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของเส้นขอบฟ้าจากตึกสูงระฟ้าในไว่ทาน

เบอร์โทรสถานที

+86-21-63338868

รหัสไปรษณีย์

200010

ความบันเทิง

ตึกสำนักงาน BFC , ศูนย์ช็อปปิ้ง BFC , ศูนย์ศิลปะ Fosun Foundation , 28 เลานจ์ , วิถีชีวิตเวยเวย , โรงภาพยนต์โป๋เยว่ฮุ่ย

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 9 สถานีเสี่ยวหนานเหมิน

เวลาเปิดให้บริการ

/

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ