Mercedes-Benz Arena

ที่อยู่:เลขที่ 1200 ถนนชื่อโป๋ต้าเต้า เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

มีจำนวนที่นั่งถึง 18,000 ที่นั่ง ภายในมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงระบบเวทีชั้นนำของโลก เพื่อรองรับรายการแสดงดนตรีประเภทต่างๆ การจัดงานทางวัฒนธรรม ละครเวที และการแข่งขันกีฬาทุกๆประเภท เป็นศูนย์ธุรกิจแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแหล่งช็อปปิ้ง แหล่งบันเทิง ร้านอาหาร แหล่งพักผ่อน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ราว 20,000 ตารางเมตร ให้แขกผู้มาเยือนสามารถเพลิดเพลินและสัมผัสกับประสบการณ์การพักผ่อนได้เต็มที่

เบอร์โทรสถานที

400-181-6688

รหัสไปรษณีย์

/

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 8 สถานีจงหัวอี้ชู่กง

เวลาเปิดให้บริการ

/

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ