สวนไห่ช่างหลีหยวน

ที่อยู่:ชั้น 4 เหอเฟิงโหลว เลขที่ 10 ถนนเหวินชางลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

สวนไห่ช่างหลีหยวนเดิมเป็นเวทีที่สามารถมองเห็นสวนยู๋หยวนได้ แต่ในปัจจุบันมีพื้นที่เกือบ 1,000 ตารางเมตร ที่ได้กลายเป็นลานพื้นที่ว่างบนที่สูง เพื่อใช้รองรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม งานฝีมือ กิจกรรมสร้างแบรนด์สินค้าตลอดจนพิธีเปิดตัวงานแถลงข่าวต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้ หน้าต่างและผ้าม่านที่ใช้ตกแต่ง ให้ความรู้สึกที่ละมุนละไม รวมถึงภูมิทัศน์รอบๆที่มีลักษณะเป็นสวนธรรมชาติ เหล่านี้ล้วนเป็นการออกแบบที่เป็นไปตามหลักการโบราณ ที่เต็มไปด้วยความหรูหราและสง่างาม ศาลาและสิ่งก่อสร้างแบบดั้งเดิมที่ปรากฏขึ้นนั้น มีการผสมผสานอย่างเป็นธรรมชาติกับพื้นที่ที่เป็นโซนรับประทานอาหาร เป็นแนวคิดทางศิลปะที่เต็มความเพลิดเพลินและความสง่างาม

เบอร์โทรสถานที

+86-21-23029573

รหัสไปรษณีย์

200010

การคมนาคม

รถไฟฟ้าใต้ดิน สาย 10 สถานี ยู่หยวน

เวลาเปิดให้บริการ

9:30-18:00

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ