ติดต่อพวกเรา

อีเมล์: info@meet-in-shanghai.net

แพลตฟอร์มให้สิทธิพิเศษการท่องเที่ยวในเมือง

แพลตฟอร์มให้สิทธิพิเศษการท่องเที่ยวในเมืองเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลท่องเที่ยวที่จัดตั้งโดยสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งนครเซี่ยงไฮ้และสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งเมืองอื่นของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีสรรหาและจัดโชว์ข้อมูลอย่างสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ความบินเทิง อาหารและช้อปปิ้ง เป็นต้น และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยอดนิยมและข้อมูลส่งเสริมการขายล่าสุดโดยทันที

เอมไอซีอีประเทศจีน

กลุ่มเอมไอซีอีประเทศจีนจัดตั้งโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักเลขาธิการตั้งอยู่ที่สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งนครเซี่ยงไฮ้เอมไอซีอีประเทศจีนเป็นแพลตฟอร์มอาชีพที่ส่งเสริมงานนิทิทรรศการและท่องเที่ยวประเทศจีนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูลอย่างลัเอียด ได้ผลและถูกต้องให้ผู้จัดงาน สมาคมและบริษัที่ร่วมงานเป็นต้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ

อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จัดงานให้อุปกรณ์บริหารการประชุมอย่างระบบเว็ปไซต์ ระบบลงทะเบียน ระบบจัดคู่และแผนการแก้ไขบริการ

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ