• "เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย วัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้นั้นมีความหลากหลายและมีเสนห์ที่น่าดึงดูด ในทุกๆที่จะปรากฏวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่กลายเป็นเสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวสีแดง , สถานที่ท่องเที่ยวทางวิทยาศาสตร์ , สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร , สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม , สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม , แหล่งโบราณคดี ,แหล่งเที่ยวกลางคืน สิ่งก่อสร้างที่บอกเล่าเรื่องราว ; ร้านอาหารทันสมัยที่ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจากสิ่งก่อสร้างโบราณและบ้านสวนที่เต็มไปด้วยบรรรยากาศและความรู้สึกในแบบเซี่ยงไฮ้ ; มีความทันสมัย และเป็นแหล่งสินค้าแบรนด์ดังที่มีชื่อเสียง--หวยไห่ลู่ หนานจิงซีลู่......เหล่านี้ เป็นสถานที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติได้เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในเมืองเซี่ยงไฮ้ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีความโดดเด่นแบบไม่ซ้ำ
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ