ความบันเทิง

ALL

สถานที่จัดแสดงพื้นบ้านอย่าหลู

ที่อยู่:ชั้น 3 เลขที่ 308 ถนน ฉงชิ่งหนานลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-64152277

Tank Shanghai

ที่อยู่:เลขที่ 2380 ถนนหลงเถิงต้าเต้า เขตสูฮุ่ย เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-69500005

LEGOLAND Discovery Center Shanghai

ที่อยู่:ชั้น 2 Parkside Plaza เลขที่ 196 ถนนต้าตู้เหอลู่ เขตผูถัว เมืองเซี่งไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:400-098-8966

Magnolia Theatre

ที่อยู่:เลขที่ 308 ถนน ฉงชิ่งหนานลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-64152277

พิพิธภัณฑ์ศิลปะผู่ตง

ที่อยู่:เลขที่ 2777 ถนนปินเจียงต้าเต้า เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:400-820-8771

Era 2

ที่อยู่:Shanghai circus world เลขที่ 2266 ถนน ก้งเหอซินลู่ เขตจิ้งอัน เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-66527750

Shanghai Luwan Gymnasium

ที่อยู่:เลขที่ 128 ถนน เจ้าเจียปังลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-64451045

China Arts Museum

ที่อยู่:เลขที่ 205ถนนช่างหนานลู่ เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:400-921-9021

Yi Fu stage

ที่อยู่:เลขที่ 701 ถนน ฝูโจว เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-63225294

Sleep No More

ที่อยู่:โรงแรม McKinnon Hotel เลขที่ 1013 ถนนเป่ยจิงซีลู่ เขตจิ้งอัน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:400-820-4890

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ