ความบันเทิง

ALL

Porsche Experience Centre Shanghai

ที่อยู่:ตั้งอยู่ภายในเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต เลขที่ 2000 ถนนอันถิงเจิ้นอิหนิงลู่ เขตเจี่ยติ้ง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-80316911

Sleep No More

ที่อยู่:โรงแรม McKinnon Hotel เลขที่ 1013 ถนนเป่ยจิงซีลู่ เขตจิ้งอัน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:400-820-4890

Great Theatre of China

ที่อยู่:เลขที่ 704 ถนนหนิวจวงลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-53503398

Changjiang Theater

ที่อยู่:เลขที่ 35 ถนน หวงเหอลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-63290350

Shanghai Luwan Gymnasium

ที่อยู่:เลขที่ 128 ถนน เจ้าเจียปังลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-64451045

Union Church

ที่อยู่:เลขที่ 107 ถนน หนานซูโจวลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-13816552777

Jazz at Lincoln Center Shanghai

ที่อยู่:ชั้น 4 อาคารเหม่ยหลุน เลขที่ 139 ถนน หนานจิงตงลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-63309218

Jiushi Art Space

ที่อยู่:ชั้น 2 เลขที่ 18 ถนน จงชานตงอีลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:/

Yu Shanghai

ที่อยู่:เลขที่ 69 ถนน จิ้วเสี้ยวฉ่าง เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-63283886

Zhongfu·Small Stage (Zhongfu Cultural Life Museum)

ที่อยู่:เลขที่ 1178 ถนน ไว่หม่าลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-13918454976

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ