Xin Guang Film Art Center

ที่อยู่:เลขที่ 589 ถนนหนิงโปลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

Xin Guang Film Art Center อยู่ติดกับถนนคนเดินหนานจิงลู่ ถูกสร้างขึ้นในปีที่ 19 ของสาธารณรัฐจีน โรงละครแห่งนี้ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นโรงละครรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ที่มีเสียงที่ผลิตในประเทศแห่งแรกในจีน มีผู้มีชื่อเสียงทางด้านภาพยนตร์หลายต่อหลายท่านได้เคยมาเยือนโรงละครแห่งนี้ ในปี 1994 โรงละครแห่งนี้ได้มีการดำเนินการจัดการที่มีความหลากหลายมากและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะมีการเปิดฉายภาพยนต์แล้ว ยังมีห้องอาหาร ห้องพักรับรอง ห้องประชุมและห้องสันทนาการเพิ่มเข้ามาอีกด้วย

เบอร์โทรสถานที

+86-21-63511055

รหัสไปรษณีย์

200001

การคมนาคม

รถไฟฟ้า สาย 1/2/8 สถานี เหรินหมินกว่างฉ่าง

เวลาเปิดให้บริการ

9:00-23:30

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ