Changjiang Theater

ที่อยู่:เลขที่ 35 ถนน หวงเหอลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

นับตั้งแต่ปี 1923 โรงละครฉางเจียง เธียเตอร์ ได้ทำการแลกเปลี่ยนผสมผสาน และรวบรวมการแสดงระดับแนวหน้าของโลกไว้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดแสดงวัฒนธรรมการละครของจีนให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกผ่านเวทีความเป็นสากลของเซี่ยงไฮ้ ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะผลักดันและเผยแพร่ผลงานศิลปะของชาติให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการก่อตั้งแบรนด์ทางวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้ ผสมผสานให้กลายเป็นโลกของศิลปะการแสดง โรงละครฉางเจียง เธียเตอร์จะพาผู้ชมไปสัมผัสถึงโรคของโอเปร่า ที่มีการผสมผสานการแสดงและดนตรีตลอดจนสื่อมีเดียเข้าด้วยกันหลายเป็นการแสดงในรูปแบบใหม่ สำรวจโลกของศิลปะและการแสดงไปพร้อมๆกับผู้ชม

เบอร์โทรสถานที

+86-21-63290350

รหัสไปรษณีย์

200003

การคมนาคม

รถไฟฟ้า สาย 1/2/8 สถานี เหรินหมินกว่างฉ่าง

เวลาเปิดให้บริการ

9:30-17:00

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ