Shanghai Jiushi Art Museum

ที่อยู่:ชั้น 6 เลขที่ 27 ถนน จงชานตงอีลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

Shanghai Jiushi Art Museum ตั้งอยู่ เลขที่ 27 The House of Roosevelt ในย่าน เดอะบันด์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ล้ำค่าอีกแห่งของจีน อาคารที่สวยงามแห่งนี้มีความสูง 7 ชั้น เป็นหนึ่งในอาคารที่สำคัญในย่านเดอะ บันด์ ปัจจุบันในชั้นที่ 6 ได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของ Jiushi Group ที่นี่นอกจากจะใช้สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะแล้ว ยังมีการจัดบรรยายเพื่อสาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมการสอนอีกด้วย

เบอร์โทรสถานที

+86-21-62158637

รหัสไปรษณีย์

200002

การคมนาคม

รถไฟฟ้า สาย 2/10 สถานี หนานจิงตงลู่

เวลาเปิดให้บริการ

10:00 น.-18:00 น.

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ