ร้านหนังสือภายใต้แบรนด์ Books above Clouds

ที่อยู่:ชั้น 52 อาคารเซี่ยงไฮทาวเวอร์ เลขที่ 501 ถนน หยินเฉิงจงลู่ เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

ร้านหนังสือภายใต้แบรนด์ Books above Clouds ตั้งอยู่ที่ชั้น 52 ของ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ซึ่งอยู่สูงจากพื้นดิน 239 เมตร ภายในร้านหนังสือมีการวางจำหน่ายหนังสือทั้งที่เป็นภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ โดยมีหนังสือมากกว่า 16,000 ประเภท ทั้งที่เป็นภาษาจีนและภาษาต่างประเทศกว่าง 60,000 เล่ม ภายในร้านหนังสือจะมีส่วนที่นั่งอ่านหนังสือ , จัดแสดงงานศิลปะ , การสร้างแบรนด์ทางวัฒนธรรม , สันทนาการทางสังคม และอื่นๆ เป็นต้น รวมเข้าไว้ด้วยกันที่นี่ มีวิวท้องฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สภาพบรรยากาศการอ่านที่ "เมื่อก้มหน้าก็จะเห็นหนังสือ และเมื่อเงยหน้าก็จะเห็นท้องฟ้า"

เบอร์โทรสถานที

+86-15721556283

รหัสไปรษณีย์

200120

การคมนาคม

รถไฟฟ้า สาย 2 สถานี ตงชางลู่

เวลาเปิดให้บริการ

10:00 น. - 21:30 น.

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ