เต๋อซิ่งก่วน

ที่อยู่:สาขากว่างตงลู่ เลขที่ 471 ถนนกว่างตงลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

ร้าน "เต๋อซิ่งก่วน" เป็นร้านอาหารท้องถิ่นของเซี่ยงไฮ้ เปิดให้บริการเมื่อปี 1878 โดยมีอาหารที่ขึ้นชื่อของร้านคือ "เปิ่นปังหยวนจู่"ภายในร้านอาหารมีการตกแต่งหรูหรา และเต็มไปด้วยบรรยากาศเรื่องราวของร้านที่มีมาอย่างยาวนาน อาหารท้องถิ่นที่มีรสชาติดั้งเดิมสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมด้านอาหารของเซี่ยงไฮ้ที่มีมาอย่างงยาวนานมากว่าร้อยปีได้เป็นอย่างดี

เบอร์โทรสถานที

+86-21-63522535

รหัสไปรษณีย์

200001

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 1 สถานีเหรินหมินกว่างฉ่าง

เวลาเปิดให้บริการ

9:30-19:30

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ