หูซิน พาวิลเลี่ยน สวนยู่หยวน เซี่ยงไฮ้

ที่อยู่:เลขที่ 257 ภายในสวนยู่หยวน เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

หูซิน พาวิลเลี่ยน เป็นที่รู้จักกันในนามของ "หอชาแห่งแรกในเซี่ยงไฮ้" เป็นหอชาเก่าแก่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เคยต้อนรับผู้นำจากประเทศต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมโบราณที่มีอยู่ของเซี่ยงไฮ้และเป็นที่ตั้งของหอการค้าที่เก่าแก่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้อีกด้วย เนื่องจากหอน้ำชาตั้งอยู่ในศาลาที่มีโครงสร้างในแบบของราชสงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง จึงได้กลายเป็นหนึ่งในสัญญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของเซี่ยงไฮ้ ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมและลักษณะพิเศษแบบดั้งเดิม หอน้ำชา หูซิน พาวิลเลี่ยน ตั้งอยู่กลางน้ำ โดยมีสะพานจิ่วชูเฉียวเชื่อมต่อ ตัวหอน้ำชา หูซิน พาวิลเลี่ยนนั้นจะสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่ใช้ตะปูในการเชื่อมต่อโครงสร้าง แต่จะใช้หมุดไม้ไผ่ในการตรึงเพื่อเชื่อมต่อกันแทน

เบอร์โทรสถานที

+86-21-63736950

รหัสไปรษณีย์

200010

การคมนาคม

รถไฟฟ้า สาย 10 สถานียู่หยวน

เวลาเปิดให้บริการ

8:30-21:00

ข้อได้เปรียบ

เหนือประตูโรงน้ำชาจะมีแผ่นป้ายอักขระสามตัวที่เขียนโดยเขียนพู่กันจีนที่มีนามว่า เจียง เฟิ้งอี้ ว่า "หู ซิน ถิง" (หูซิน พาวิลเลี่ยน) และธงที่มีอักษรว่า "หอชาแห่งแรกในเซี่ยงไฮ้" โบกสะบัดเพื่อคอยต้อนรับแขกผู้มาเยือน

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ