ช็อปปิ้ง

ALL

Disney Town

ที่อยู่:อยู่ติดกับ Shanghai Disneyland เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-20998001

96 สแควร์

ที่อยู่:เลขที่ 796 ถนนตงฟางลู่ เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-61659696

ย่านธุรกิจการค้าสูเจียฮุ่ย

ที่อยู่:บริเวณ สูเจียฮุ่ย เขตสูฮุ่ย เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:/

Shanghai Acme Fine Art Gallery (Disneytown)

ที่อยู่:เลขที่ 775 บล็อก 255 ถนน เชินตี๋ซีลู่ เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-50560867

ย่านธุรกิจการค้า ซินเทียนตี้

ที่อยู่:ซินเทียนตี้ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:/

เป่ยจิง ถงเหรินถัง

ที่อยู่:เลขที่ 330 ถนน ซื่อชวนจงลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-61907286

Shanghai New World Daimaru

ที่อยู่:เลขที่ 228 ถนน หนานจิงตงลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-69788888

ร้านแว่นตา อู๋ เหลียง ฉาย

ที่อยู่:เลขที่ 456 ถนน หนานจิงตงลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-021-63514540

หมู่บ้านพัด หวังซิงจี้

ที่อยู่:เลขที่ 12 ถนน ยู่หยวนซินลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-33152187

ร้านขายมีดและกรรไกร หวังต้าหลง

ที่อยู่:เลขที่ 571 ถนน อู่อี๋ลู่ เขตฉางหนิง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-62512406

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ