ช็อปปิ้ง

ALL

Disney Town

ที่อยู่:อยู่ติดกับ Shanghai Disneyland เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-20998001

เป่ยจิง ถงเหรินถัง

ที่อยู่:เลขที่ 330 ถนน ซื่อชวนจงลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-61907286

ย่านธุรกิจการค้าสูเจียฮุ่ย

ที่อยู่:บริเวณ สูเจียฮุ่ย เขตสูฮุ่ย เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:/

Xin Lin Life Station

ที่อยู่:เลขที่ 1100 ถนน ลู่เจียปังลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-31159830

BFC Artisan Hub

ที่อยู่:เลขที่ 600 ถนนจงชานตงเอ้อลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-021-63669999

ย่านธุรกิจการค้า ซินเทียนตี้

ที่อยู่:ซินเทียนตี้ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:/

Shanghai New World Daimaru

ที่อยู่:เลขที่ 228 ถนน หนานจิงตงลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-69788888

ร้านแว่นตา อู๋ เหลียง ฉาย

ที่อยู่:เลขที่ 456 ถนน หนานจิงตงลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-021-63514540

ร้านขายมีดและกรรไกร หวังต้าหลง

ที่อยู่:เลขที่ 571 ถนน อู่อี๋ลู่ เขตฉางหนิง เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:+86-21-62512406

ย่านธุรกิจการค้า เดอะ บันด์

ที่อยู่:ถนน จงชานตงอีลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรศัพท์:/

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ