Shanghai K11 Art Mall

ที่อยู่:เลขที่ 300 ถนนหวยไห่จงลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

ตั้งอยู่ในย่านสำคัญของถนนหวยไห่ลู่ ถูกสร้างให้เป็นสวนศิลปะแบบอินเตอร์แอคทีฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สัมผัสและเพลิดเพลินกับประสบการณ์การช็อปปิ้ง เป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชื่นชมความงามของศิลปะ สัมผัสวิถีชีวิต ธรรมชาติสีเขียวตลอดจนการจับจ่ายใช้สอยที่ถูกนำมาใช้งานร่วมกันได้อย่างลงตัว

เบอร์โทรสถานที

+86-21-23103188

รหัสไปรษณีย์

200021

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 1 สถานีหวงผีหนานลู่

เวลาเปิดให้บริการ

10:00 - 22:00

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ