Next Age

ที่อยู่:เลขที่ 501 ถนน จางหยางลู่ เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

Next Age เป็นอาคารพาณิชย์ที่ทันสมัยครบวงจร ซึ่งรวมการช้อปปิ้ง ความบันเทิง การสังสรรค์จัดเลี้ยง และอาคารสำนักงานเข้าไว้ด้วยกัน ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ว่า "อาคารพาณิชย์แห่งศตวรรษใหม่ มุ่งสู้วิถีชีวิตแบบใหม่" มีการผสมผสานวัฒนธรรมของแบรนด์ต่างๆที่มีความหลากหลาย จนกลายเป็นความสร้างสรรค์ทางการตลาดที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการที่มีความละเอียดรอบคอบทำให้กลายเป็นสถานที่สำคัญทางแฟชั่นอีกแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้

เบอร์โทรสถานที

+86-21-58360000

รหัสไปรษณีย์

200120

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 9 สถานี ชางเฉิงลู่/สาย 2 สถานี ตงชางลู่

เวลาเปิดให้บริการ

10:00-22:00

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ