96 สแควร์

ที่อยู่:เลขที่ 796 ถนนตงฟางลู่ เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

96 สแควร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางของเขตใหม่ผู่ตง ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย ห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มีการออกแบบและตกแต่งอย่างทันสมัยสวยงาม มีการบริการที่เป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับอย่างน่าประทับใจ

เบอร์โทรสถานที

+86-21-61659696

รหัสไปรษณีย์

200122

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 2/4/6/9 สถานี ชื่อจี้ต้าเต้า

เวลาเปิดให้บริการ

10:00-21:00

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ