SHANGHAI NO.1 DEPARTMENT STORE

ที่อยู่:เลขที่ 830 ถนน หนานจิงตงลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ ในฐานะที่เป็นคอมเพล็กซ์ในเมืองแห่งใหม่ที่มีการผสมผสานระหว่าง การช็อปปิ้งการรับประทานอาหาร วัฒนธรรม และการพักผ่อนเข้าด้วยกัน ห้างสรรพสินค้า SHANGHAI NO.1 DEPARTMENT STORE ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่รวมเกือบ 120,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยตัวอาคารเก่าของ SHANGHAI NO.1 DEPARTMENT STORE (Hall A) และตัวอาคารใหม่ (Hall B) นอกจากนี้ยังมี อาคารตงฟาง สาขา หนานตง (Hall C) ซึ่งอาคารทั้งสามแห่งนี้จะมีสะพานทางเดินเชื่อมถึงกันกลางอากาศ และถนนลิ่วเหอลู่ที่อยู่ระหว่างอาคารขนาดใหญ่นี้ ยังมีการสร้างหลังคาขนาดใหญ่ครอบอีกด้วย

เบอร์โทรสถานที

+86-21-63223344

รหัสไปรษณีย์

200001

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 1/2/8 สถานี เหรินหมินกว่างฉ่าง

เวลาเปิดให้บริการ

10:00-22:00

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ