Shanghai Centre ห้องชมวิวบนยอดตึกสูงแห่งเซี่ยงไฮ้

ที่อยู่:เลขที่ 501 ถนนหยินเฉิงจงลู่ เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

"ประกอบด้วยกลุ่มการพัฒนาหลักทั้ง 7 ด้าน คือ ""Shanghai Centre ของเซี่ยงไฮ้"" , ""Skyline ที่มีการขยายการเติบโต"" , ""ชิงช้าสวรรค์"" , ""มหานครที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้า"" , ""ตึกสูงของโลก"" , ""Gene Bank ใน Shanghai Centre""และ ""เมืองต้นแบบแนวดิ่ง"" ห้องชมวิวบนยอดตึกสูงแห่งเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ชั้นที่ 118 มีลิฟต์โดยสารที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เมื่อถึงชั้นที่มีระดับความสูงที่ 546 เมตรจากพื้นดิน จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่งดงามของมหานครเซี่ยงไฮ้ได้ถึง 360 องศา มาร่วมสัมผัสความงดงามที่ไม่เหมือนใครจาก ""ยอดตึกแห่งมหานครเซี่ยงไฮ้"""

เบอร์โทรสถานที

+86-21-20656999

รหัสไปรษณีย์

200120

ความบันเทิง

ร้านค้าชื่อดังบนยอดตึกแห่งมหานครเซี่ยงไฮ้ , ไปรษณีย์บนท้องฟ้า , ต้นไม้อธิษฐาน , สัมผัสเส้นขอบฟ้า , สตูดิโอบนท้องฟ้า:สถานที่ถ่ายภาพบนท้องฟ้า

ลานจอดรถ

1800 จุด , มีแท่นชาร์ตไฟจำนวนมาก

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 2/14 สถานีหลู่เจียจุ่ย

บัตรผ่านประตู

ตั๋วผู้ใหญ่ 180 หยวน / คนนักเรียน / ตั๋วอาวุโส 120 หยวน / คนตั๋วเด็ก 90 หยวน / คน

เวลาเปิดให้บริการ

08:30-22:00

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ