ห้องชมวิวบน Shanghai World Financial Center

ที่อยู่:เลขที่ 100 ถนนชื่อจี้ต้าเต้า เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

ตึก Shanghai World Financial Center แห่งมหานครเซี่ยงไฮ้ มีความสูง 492 เมตร หอชมวิวที่ระดับความสูง 474 เมตร เป็นลานชมวิวที่สูงที่สุดในโลก มีการออกแบบพื้นให้มีลักษณะโปร่งใส ให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนก้อนเมฆ ห้องชมวิว สะพานชมวิว หอชมวิว เป็นจุดชมวิวที่มีความโดดเด่นและสวยงาม สามารถชื่นชมทัศนียภาพของตัวเมืองได้ในมิติที่แตกต่างกัน

เบอร์โทรสถานที

400-110-0555

รหัสไปรษณีย์

200120

ร้านอาหาร

ร้านกาแฟ SKY94

ลานจอดรถ

โรงจอดรถชั้นใต้ดิน

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 2/14 สถานีหลู่เจียจุ่ย

บัตรผ่านประตู

180 หยวน (100F+97F+94F) ,120 หยวน (94F)

เวลาเปิดให้บริการ

11:00 น. - 21:00 น. (หยุดรับสมัครเวลา 20:00 น.)

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ