The Bund (หาดไว่ทาน)

ที่อยู่:ถนนจงชานตงอีลู่ ทิศใต้เริ่มจากถนนเหยียนอันตงลู่ ถึงสะพานว่ายไป๋ตู้บนแม่น้ำซูโจว เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

เป็นความหลากหลายของสถาปัตยกรรมตะวันตกสมัยใหม่ ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1920 - 1936 เป็นจุดกำเนิดของ "นิทรรศการสถาปัตยกรรมโลก" ของ The Bund และยังเป็นจุดกำเนิดของเซี่ยงไฮ้ในยุคปัจจุบันอีกด้วย ความคลาสสิคและความโรแมนติกของมันได้กลายเป็นเสน่ห์สำคัญให้กับมหานครเซี่ยงไฮ้แห่งนี้

เบอร์โทรสถานที

/

รหัสไปรษณีย์

200000

ความบันเทิง

อุโมงค์ชมวิว , ล่องแม่น้ำผู่เจียง

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 2/10 สถานีหนานจิงตงลู่

บัตรผ่านประตู

ฟรี

เวลาเปิดให้บริการ

ตลอดวัน

สิ่งที่น่าสนใจ

สะพานว่ายไป๋ตู้ , สวนหวงผู่ , จตุรัสเฉินอี้ , น้ำตก ณ.หอนาฬิกา , กำแพงคู่รัก , อุโมงค์ชมวิว เป็นต้น

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ