เกาะฉงหมิง

ที่อยู่:เขตฉงหมิง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

เขตฉงหมิงตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำฉางเจียง เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจีน ถูกเรียกว่า "ประตูแห่งแม่น้ำฉางเจียง หุบเขาเซียนแห่งทะเลตะวันออก" เป็นเกาะปากอ่าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นเกาะชายหาดที่ใหญ่ที่สุดของจีน บนเกาะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้เขียวชอุ่ม ผลผลิตอุดมสมบรณ์ โดยมีปลาและข้าวเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้แก่ สวนซีชาชือตี้ และ สวนตงผิงกั๋วเจียเซินหลิน

เบอร์โทรสถานที

+86-21-39633635

รหัสไปรษณีย์

202150

การคมนาคม

รถโดยสารประจำทางสายเป๋าเป่าไลน์ สถานีอื้อเฮ่าจีเกิงลู่

เวลาเปิดให้บริการ

/

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ