ล่องเรือชมแม่น้ำผู่เจียง

ที่อยู่:ที่อยู่ท่าเรือ Jinling East Road Cruise Terminal: เลขที่ 141 ถนนจงชานตงเอ้อลู่ เขตหวงผู่ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

Shanghai Huangpu River Cruise Group Co., Ltd. ได้ร่วมมือกับ Shanghai Fashion Center ย้อนเวลาการเดินทาง 100 ปี พาคุณไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของการเปลี่ยนผ่านครั้งยิ่งใหญ่ จาก "เส้นทางสนิมแห่งอุตสาหกรรม" ไปสู่ "เส้นทางชีวิตที่สะดวกสบาย"เส้นทางการเดินเรือในครั้งนี้ จะเป็นเส้นทางที่เพิ่งเปิดใหม่ในแม่น้ำหวงผู่เจียง ปัจจุบันมีสถานีอยู่ 2 แห่งที่ Jinling East Road Cruise Terminal และ Dinghai Road Tourist Terminal ซึ่งจะเปิดให้บริการเป็นประจำโดยมีการวางแผนว่าจะเพิ่มเส้นทางเดินเรือใหม่ เพิ่มปริมาณท่าเรือ เช่น ในลู่เจียจุ่ย , World Expo และสถานีอื่นๆเป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเลือกท่าเรือที่ใกล้ที่สุดในการซื้อตั๋วโดยสารและใช้บริการเรือ ผู้ใช้บริการสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำขณะโดยสารเรือ และยังสะดวกสบายต่อการเดินทางเพื่อไปยังอาคารแลนด์มาร์คต่างๆของเซี่ยงไฮ้ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำผู่เจียงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

เบอร์โทรสถานที

+86-21-53089007

รหัสไปรษณีย์

200000

การคมนาคม

ท่าเรือ Jinling East Road Cruise Terminal: รถไฟฟ้า สาย 10 สถานียู่หยวนจ้าน

บัตรผ่านประตู

ราคาในช่วงไฮซีซั่น 120 หยวน/คน ราคาโปรโมชั่น ช่วงทดลอง 99 หยวน/คน

เวลาเปิดให้บริการ

ท่าเรือ Jinling East Road Cruise Terminal: 12:00 น.-18:00 น.

ข้อได้เปรียบ

มหานครเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีความเจริญในยุคปัจจุบัน แต่ก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรมจีนที่ถูกถ่ายทอดมาอย่างยาวนาน ผสมผสานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมเซี่ยงไฮ้ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่น่าหลงใหล และหนึ่งในนั้นก็คือ การล่องเรือชมแม่น้ำหวงผู่เจียง ซึ่งถือได้ว่าเป็น 1 ในรายการท่องเที่ยงที่ผู้คนต่างให้ความสนใจกันอย่างแพร่หลาย ชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำหวงผู่เจียงและความงดงามของไฟประดับริมฝั่งแม่น้ำ

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ