พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เซี่ยงไฮ

ที่อยู่:เลขที่ 200 ถนนชื่อจี้ต้าเต้า เขตใหม่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

จุดเด่นของของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้นั้น จะเน้นที่ความน่าสนใจและเต้มไปด้วยความสนุก มีห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรทั้งสิ้น 11 ห้อง ได้แก่ สิ่งมีชีวิตต่าง การสำรวจเปลือกโลก จุดกำเนิดของนักออกแบบ แสงอัจฉริยะ โลก ยุคแห่งข่าวสาร โลกของหุ่นยนต์ เป็นต้น

เบอร์โทรสถานที

+86-21-68622000*6888

รหัสไปรษณีย์

200127

ร้านอาหาร

แหล่งของกิน

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 2 สถานีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้

บัตรผ่านประตู

ผู้ใหญ่ 45 หยวน

เวลาเปิดให้บริการ

อังคาร-อาทิตย์ 9:00-17:00 , ปิดทำการวันจันทร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ