การแสดงแสงสีในหลินกั่งและการแสดงแสงสีบนม่านน้ำในซินจวง + A24

2021-06-27

การแสดงแสงสีในโซนใหม่ของหลินกั่ง จะเริ่มขึ้นในวันนี้� - 4 ก.ค. โดยจะมีการแสดงทุกๆวันในช่วงเวลา 19:00 น. - 23:00 น. โดยจะใช้แสงและเงาในการถ่ายทอดและแสดงความรู้สึก ประกอบด้วยดนตรีที่เต็มไปด้วยจังหวะต่างๆ อาทิเช่น อาคารหลอนกั่งอินเวสต์เม้นท์ , อาคารหลินกั่ง ไฟแนนเชี่ยล เป็นต้น�

ส่วน Chunshen Lake Plaza ในเขตหมิ่นหัง นั้น จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ -� 3 ก.ค.โดยจะมีการแสดงทุกๆวันในช่วงเวลา 19:00 น. - 22:00 น.� โดยมีการใช้พื้นที่หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นริมฝั่งทะเลสาบ Chunshen , บนบก และทางอากาศ ม่านน้ำตก แสงไฟบนอาคาร เป็นส่วนประกอบในการจัดแสดง เพื่อให้ผู้คนได้ชื่นชมกับงานเฉลิมฉลองที่น่ายิ่งใหญ่งดงาม

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ