พิพิธภัณฑ์กีฬาเซี่ยงไฮ้ เปิดให้บริการในวันที่ 11 กรกฎาคม

2021-07-09


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พิพิธภัณฑ์กีฬาเซี่ยงไฮ้ ที่ตั้งอยู่เลขที่ 150 บนชั้นสามของอาคารกีฬาเซี่ยงไฮ้ ถนนหนานจิงตะวันตก ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว


พิพิธภัณฑ์กีฬาเซี่ยงไฮ้มีห้องโถงจัดนิทรรศการหลักทั้งสิ้น 4 ห้อง ได้แก่ เรือแห่งประวัติศาสตร์ , แสงแห่งโอลิมปิก , เมืองแห่งความมีชีวิตชีวา , หน้าต่างแห่งอนาคต ซึ่งในการออกชื่อ กำหนดตำแหน่งและเนื้อหาของนิทรรศการ ได้ถูกเลือกอย่างพิถีพิถัน สื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของเมือง พิพิธภัณ์แห่งนี้ใช้"การส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งการกีฬาและสืบสานวัฒนธรรมด้านการกีฬา" เป็นแนวทางการดำเนินงาน มีทั้งการเก็บรวบรวม จัดแสดง คุ้มครอง วิจัยและศึกษา อยู่ด้วยกัน ที่นี่เป็นช่องทางและเวทีที่สำคัญสำหรับการสร้างวัฒนธรรมด้านการกีฬาในเซี่ยงไฮ้ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ