Shanghai international shipping center อันดับ 3 ของโลก

2021-07-11

"รายงานดัชนีการพัฒนา International shipping center ของ ซินหัว-โปโล ปี 2021" ได้มีการเผยแพร่ในการประชุม Shanghai Forum งาน Navigation of China วันที่ 11 กรกฎาคม โดยในรายงานมีการะบุว่าศูนย์ขนส่งสินค้าทั่วโลก 10 อันดับแรก อันได้แก่ สิงคโปร์ ลอนดอน เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง ดูไบ รอตเตอร์ดัม ฮัมบูร์ก พีเรียส นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ และหนิงโปโจวซาน นั้น เซี่ยงไฮ้สามารถทำคะแนนได้สูงถึง 82.2 ซึ่งติด 1 ใน 3 ของคะแนนสูงสุด (ห่างจากอันดับ 2 ลอนดอน 82.6 คะแนนเท่านั้น)


รายงานฉบับนี้มองว่า เซี่ยงไฮ้ได้กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศที่มีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรไปทั่วโลก มีบทบาทสำคัญที่ทำให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งระหว่างประเทศ


ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ