ความก้าวหน้าครั้งใหม่ โครงการแรกของ Wusong Innovation City เปลี่ยนปล่องไฟโรงงานให้กลายเป็นอาคารศิลปะ

2021-07-14

โครงการแรกของ Wusong Innovation City ได้ดำเนินการแล้วเสร็จมาแล้วกว่าครึ่งทาง โดยทางด้านทิศตะวันตกของอาคารหลัก จะมีปล่องควันสูงตั้งตระหง่านอยู่ 3 จุด ซึ่งเดิมเป็นปล่องควันของโรงงานเหล็กหมายเลข 5 ของเซี่ยงไฮ้ ซึ่งในปัจจุบันมีการดัดแปลงเป็นอาคารศิลปะภายใต้การออกแบบและตกแต่งที่สวยงาม
นอกจากจะมีการซ่อมแซมและตกแต่งปล่องไฟอุตสาหกรรมแล้ว ด้านล่างยังจะมีการสร้างสิ่งก่อสร้างรูปเรือ ทำให้ภาพที่ออกมากลายเป็นรูปเรือที่มีความสวยงามและสมบูรณ์แบบ
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ