Fuxing.Song เปิดให้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. เป็นต้นไป

2021-08-30


ตั้งอยู่ที่เลขที่ 118 ถนน ฟู่ซิงจงลู่ โดย Fuxing·Song จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. Fuxing·Song เดิมมีชื่อว่า Yilu เป็นอาคารแบบ Shikumen สุดคลาสสิกที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มายาวนานนับร้อยปีFuxing·Song ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งไม่เพียงแต่มีการฟื้นฟูรูปลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ดั้งเดิมจากภายนอกเท่านั้น ภายในยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีลักษณะความเป็นดิจิทัลมากขึ้น บริเวณชั้น 1 จะมีโต๊ะทราย "เมืองสีแดง"ที่จัดวางอยู่เป็นประจำ แสดงถึงอนุสรณ์สถานและหอที่ระลึกสีแดง ทั้ง 142 แห่งในเขตหวงผู่ มีการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อแนะนำเรื่องราว "เหตุใดพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงถือกำเนิดในเซี่ยงไฮ้" ให้กับผู้เข้าชมให้รับทราบให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ