มีการยกระดับและขยายพื้นที่ ในเมืองโบราณเฟิงจิง เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่จอดรถ

2021-09-13

จะมีการขยายพื้นที่จอดรถในเมืองโบราณเฟิงจิง จาก 5000 ตารางเมตร เป็น 12000 ตารางเมตร โดยจะสามารถเพิ่มที่จอดรถจาก 200 คันเป็น 450 คัน

ที่จอดรถแห่งที่สองที่จะเปิดนี้ไม่เพียงแต่เป็นการขยายพื้นที่จอดรถเท่านั้น แต่ยังมีการปรับปรุงแก้ไขระบบการจอดที่เป็นระเบียบและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย มีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชม อาทิ เช่น ห้องน้ำสาธารณะ สถานีบริการนักท่องเที่ยวในเมืองโบราณ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ