ฤดูชมดอกไม้ | ทัวร์ฤดูใบไม้ร่วงที่เริ่มต้นด้วยการชมดอกไม้ ดอกไม้ที่กำลังบานสะพรั่ง

2021-09-11เริ่มต้นทัวร์ฤดูใบไม้ร่วงด้วยการชมดอกไม้ ชวนเพื่อน 3-4 คนมาร่วมชมดอกไม้ ถ่ายภาพ สัมผัสกับประสบการณ์ในฤดูใบไม้ร่วงที่ไม่เหมือนใคร


สวนมหัศจรรย์ Pujiang Country Park
อุทยานเชิงนิเวศ Huakai Haishang
Chongming Lotus Expo Park
Shanghai Botanical Garden
Shanghai Chen Shan Botanical Garden
Shuxin Town Haishang Island
Century Park

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ