เปิดตัวฤดูกาลแห่งศิลปะ Shanghai Urban Space Art ปี 2021

2021-09-26

ฤดูกาลแห่งศิลปะ Shanghai Urban Space Art ปี 2021 มีธีมหลัก คือ "วิถีชุมชนคนเมืองใน 15 นาที" โดยมีการนำวิถีชุมชนเผยแพร่ผ่านงานศิลปะ เพื่อให้เห็นถึง "วิถึชุมชนใน 15 นาที" ของเมืองแห่งนี้ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาไปอีกก้าวของ "คนเมือง"กิจกรรมประกอบด้วย 1 นิทรรศการหลัก ที่จัดขึ้นที่ Shangsheng·Xinsuo , ชุมชนตัวอย่างที่สำคัญ 2 แห่ง อันได้แก่ ชุมชนซินหัวและชุมชนเฉาหยาง ตลอดจนการสัมผัสกับประสบการณ์ชุมชนอีก 18 แห่งในเมืองร่วมกัน รายละเอียดของกิจกรรมจะสามารถเรียนรู้ได้จากสถานที่จริงผสมผสานกับศิลปะที่ลงตัวแล้ว ยังมีการสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมจากการสร้างชุมชนต่างๆตลอดทั้งกระบวนการทั้งก่อนและหลังการจัดนิทรรศการ ไปจนถึงผลลัพธ์ของการสร้าง"วิถีชุมชนคนเมืองใน 15 นาที" อีกด้วย
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ