รถไฟความเร็วสูงเส้นทาง เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-หนานทง ออกผลิตภัณฑ์ตั๋วเดินทางโดยสาร 30 วัน , ตั๋วเดินทางโดยสารแบบ 20 เที่ยว

2021-11-05

นับตั้งแต่วัน 16 พ.ย. เป็นต้นมา รถไฟความเร็วสูงเส้นทางเซี่ยงไฮ้-ซูโจว-หนานทง ได้ออกผลิตภัณฑ์ตั๋วเดินทางโดยสารแบบ 30 วัน , และตั๋วเดินทางโดยสารแบบ 20 ครั้ง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้กับนักเดินทางและนักท่องเที่ยวทั่วไป
สำหรับตั๋วเดินทางโดยสารแบบ 30 วัน จะสามารถเดินทางโดยสารได้ถึง 60 เที่ยว ในเส้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้-ซูโจว-หนานทง โดยจะมีการกำหนดให้ส่งไปยังสถานีและกำหนดที่นั่งเมื่อทำการซื้อผลิตภัณฑ์ และสำหรับนักเดินทางที่ซื้อตั๋วเดินทางโดยสารแบบ 20 ครั้ง จะมีอายุการใช้งานภายใน 90 วัน โดยจะสามารถเดินทางโดยสารสูงสุดได้ถึง 20 ครั้งในเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้-ซูโจว-หนานทง โดยจะมีการกำหนดให้ส่งไปยังสถานีและกำหนดที่นั่งเมื่อทำการซื้อผลิตภัณฑ์ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ