เที่ยวไปรอบๆกับ"ห้องนั่งเล่นทางมรดกที่จับต้องไม่ได้" เพลิดเพลินไปกับมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมของเซี่ยงไฮ้

2021-11-07"ห้องนั่งเล่นทางมรดกที่จับต้องไม่ได้" ตั้งอยู่ภายในศูนย์ข่าว มีการนำเฟอร์นิเจอร์สไตล์เซี่ยงไฮ้มาเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างพื้นที่ โดยเน้นการออกแบบให้เป็นลักษณะบ้านเรือนในสไตล์ของเจียงหนาน ตัวนิทรรศการมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน คือ ในส่วนที่เป็น ส่วนที่ "การสนทนาเรื่องศิลปะ" , "ความเฉลียวฉลาด" , "ความสง่างาม" , "เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย"
รูปแบบในเชิงพื้นที่ถูกโอบล้อมด้วยโคมไฟกระดาษที่ทำด้วยมือ ให้ความรู้สึกแบบสามมิติที่มีความซับซ้อนหลายชั้น "การสนทนาเรื่องศิลปะ" และ "ความเฉลียวฉลาด" จะเป็นพื้นที่ที่ให้ประสบการณ์แบบอินเตอร์แอคทีฟ โดยจัดแสดงงานหัตถกรรมและงานศิลปะเกี่ยวกับชา


ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ