"พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทางทะเล" แห่งแรกของเซี่ยงไฮ้ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมแล้ว มาเช็คร่วมอินที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรือจีนด้วยกันเถอะ

2021-11-09

“พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทางทะเล” แห่งแรกของเมือง ที่ถูกสร้างขึ้นโดยสำนักงานสมุทรศาสตร์เมืองเซี่ยงไฮ้และพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งประเทศจีน ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ China Maritime Museum โดยแบ่งเป็นพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน คือ พื้นที่ดาวเคราะห์สีฟ้า , สีสันชีวิต , สมบัติใต้น้ำ และผู้ปกป้องสีฟ้า มีการเผยแพร่ความรู้ด้านธรรมชาติทางทะเลและด้านมนุษยศาสตร์ที่เป็นที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น ภูมิศาสตร์ทางทะเล สิ่งมีชีวิตทางทะเล การพัฒนาทางทะเล และการดูแลรักษาทางทะเล เป็นต้น
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อเป็นสื่อกลางสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ทางทะเลให้กับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมทางทะเลแก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย ในบริเวณพื้นที่จัดแสดงมีการจัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากกว่า 100 ชนิด อาทิเช่น หมาป่าอาร์กติก , เพนกวินจักรพรรดิ , เต่ากระ , ปะการัง เป็นต้น ตลอดจนน้ำทะเลและหินแอนตาร์กติกที่รวบรวมมาจากมหาสมุทรทั้งสี่ของโลกและทะเลทั้งสี่ของจีน , ธงประจำทีมสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในอาร์กติกครั้งที่ 12 ของจีน , การจัดแสดงเรื่องราวของเรือต้นแบบ Xuelong หมายเลข 2 เป็นต้น มีเนื้อหาในการจัดแสดงรวมมากกว่า 400 ชิ้น

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ