การเปิดตัวของระบบการรับรองแบรนด์ "Shanghai Contest"

2021-12-28

ระบบการรับรองแบรนด์ ""Shanghai Contest"" จะเป็นรูปแบบ ""1+3"" โดย ""1"" จะเน้นที่การสร้างแบรนด์ของ ""Shanghai Contest"" ซึ่งจะเรียกย่อๆว่า แบรนด์ ""S"" จะรวมถึงการจัดการแข่งขันแบบครั้งเดียวซึ่งจะเป็นคนละประเภทกับการจัดการแข่งขันประจำปี ""3""จะหมายถึงการแข่งขันประจำปี ตามลักษณะของงานและความต้องการในการเติบโตของเมือง ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ “P” , “H” และ “D”


มาตรฐานการรับรองแบรนด์ “Shanghai Contest” จะประกอบด้วยตัวชี้วัดระดับแรก 5 ระดับ อันได้แก่ ระดับความสามารถในการแข่งขัน , คุณสมบัติของผู้จัดงาน , ขนาดของการแข่งขัน , สถานะทางการเงิน , การโปรโมทของเมือง โดยระดับความสามารถในการแข่งขันจะเป็นตัวกำหนดระดับการแข่งขัน , จำนวนประเทศสมาชิกในรายการรายการแข่งขัน , ระดับการแข่งขันของผู้ที่ที่เข้าร่วม , ความต่อเนื่องของการแข่งขัน เป็นต้น ; สำหรับคุณสมบัติของผู้จัดงานจะกำหนดจากผู้จัดงานหลักและผู้รับผิดชอบในการจัดงาน ; ขนาดของการแข่งขันจะกำหนดจากจำนวนประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เข้าชม ; สถานะทางการเงินจะกำหนดจากขนาดของผู้ลงทุนและขนาดของรายรับ ; การโปรโมทของเมืองจะกำหนดจากแผนการโปรโมทของสื่อมีเดียและแบรนด์ผู้สนับสนุน เป็นต้น

แนวคิดการออกแบบหลักแบรนด์ของ ""Shanghai Contest"" คือ ""ความตื่นเต้น"" หน้าจอหลักจะประกอบด้วยองค์ประกอบอาร์เรย์เชิงเส้นอสมมาตร มีการนำสัญลักษณ์ของเซี่ยงไฮ้ที่เป็นหอไข่มุกตะวันออกผสมผสานเข้าไปบนวงกลมสองวงบนโลโก้ มีเส้นขนาดสั้นและยาวจำนวน 16 เส้นด้วยสีสันต่างๆประดับไว้บนโลโก้ มีความหมายถึง เขตทั้ง 16 เขตในเซี่ยงไฮ้ ใช้สีม่วงที่หมายถึงความมีเสน่ห์และสีน้ำเงินที่หมายถึงการแข่งขันไล่โทนระดับสี เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ เข้ากับลักษณะเด่นของเซี่ยงไฮ้ ลวดลายบนพื้นของโลโก้ “PHD” จะประกอบด้วยกลีบของดอกแมกโนเลียที่เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ