นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2022 เป็นต้นไป Shanghai Botanical Garden ้เปิดให้เข้าชมฟรี โดยไม่เสียค่าผ่านประตู แต่จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการ

2021-12-29

นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2022 เป็นต้นไป Shanghai Botanical Garden จะเปิดให้เข้าชมฟรี โดยไม่เสียค่าผ่านประตู แต่จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการ


ประชาชนทั่วไปจะสามารถค้นหา ""Shanghai Botanical Garden"" บนแอปพลิเคลั่น Alipay เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าในการเข้าชม โดยจะต้องทำการกรอกชื่อ-สกุล , เบอร์โทรศัพท์มือถือ และหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อทำการสร้างรหัสการนัดหมาย ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยจะสามารถทำการนัดหมายได้จนกว่าจะถึงจำนวนผู้เข้าชมสูงสุดที่รองรับได้ของวันนั้นๆ ซึ่งในแต่ละวัน Shanghai Botanical Garden จะสามารถรองรับผู้เข้าชมสูงสุดได้ถึง 78600 คน ส่วนความสามารถในการรองรับการให้บริการในหน้างานทันทีต่อวันจะได้วันละ 26200 คน


ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ