วันหยุดปีใหม่ "การเริ่มต้นที่ดี" กับความสำเร็จของตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเซี่ยงไฮ้ ที่มีนักท่องเที่ยวถึง 5.1742 ล้านคน!

2022-01-03

ในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 3 วัน ตลาดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่มีเหตุการร้ายแรงใดๆเกิดขึ้น รวมถึงไม่มีรายงานการแพร่ระบาดใดๆของโรคโควิด จากการตรวจสอบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของเซี่ยงไฮ้โดยรวม เซี่ยงไฮ้ได้รองรับจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวถึงมากถึง 5.1742 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการบริโภคสูงถึง 1.256871 หมื่นล้านหยวน มีอัตราการเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยสูงถึง 55% ซึ่งเพิ่มขึ้น 3% จากปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็น "การเริ่มต้นที่ดี" ของตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวันหยุดของเซี่ยงไฮ้
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ