การปรับปรุงภายในของ Shanghai Exhibition Center คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

2022-01-09

เมื่อไม่นานมานี้ รั้วเหล็กแบบดั้งเดิมของ Shanghai Exhibition Center ได้ถูกรื้อออกทั้งหมดและแทนที่ด้วยประตูแบบยืดหดได้ซึ่งสามารถเปิดออกได้ในระดับที่กว้างขึ้น ประชาชนสามารถชื่นชมและสัมผัสกับอาคารทางประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1955 ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่ง Shanghai Exhibition Center ได้เริ่มทำการปรับปรุงครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 20 ปี ในปี 2020 และโครงการปรับปรุงนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงสิ้นปี 2022

ในการปรับปรุงครั้งนี้จะเน้นไปที่การให้ประชาชนได้สัมผัสกับสถานที่และบรรยากาศอย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไข "อุปกรณ์การอำนวยความสะดวกที่ครบครัน , ยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และสร้างพื้นที่ย่านวัฒนธรรม" ส่งเสริมงานการปรับปรุงอาคารอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสาธารณะ และการปรับปรุงบริการเยี่ยมชม ให้มีความพร้อมและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ