สวนสาธารณะแห่งใหม่อีก 94 แห่งจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อสวนสาธารณะประจำปี 2021 ของเซี่ยงไฮ้ ทำให้มีจำนวนสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นเป็น 532 แห่ง

2022-01-11

หน่วยงานสีเขียวของเมืองได้ตัดสินใจที่จะนำสวนสาธารณะขนาดเล็ก 64 แห่ง สวนในเขตชนบท 29 แห่ง และสวนสนุกอีก 1 แห่ง จัดการรวบรวมเข้าไว้ในรายชื่อสวนสาธารณะและสวนในชนบทของเมืองประจำปี 2021


หลังจากการดำเนินการในครั้งนี้แล้ว จำนวนสวนสาธารณะในเมืองเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นเป็น 532 แห่ง ซึ่งภายในจำนวนดังกล่าวจะเป็น สวนสาธารณะในเมือง 399 แห่ง สวนสาธารณะขนาดเล็ก 103 แห่ง สวนในชนบท 20 แห่ง และสวนสนุก 1 แห่ง
ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ