หอนิทรรศการการวางผังเมืองเซี่ยงไฮ้

ที่อยู่:เลขที่ 100 ถนนเหรินหมินต้าเต้า เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

หอนิทรรศการการวางผังเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นหน้าต่างที่สำคัญสำหรับการประชาสัมพันธ์ของเซี่ยงไฮ้ โดยมีการใช้ "เมือง ผู้คน สิ่งแวดล้อม การพัฒนา" เป็นธีมหลัก เพื่อแสดงความสำเร็จของการวางผังเมืองและการพัฒนาต่อผู้คนในเซี่ยงไฮ้และทั่วโลก ให้ประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างเมืองและประชาชน

เบอร์โทรสถานที

+86-21-63184477

รหัสไปรษณีย์

200003

การคมนาคม

รถไฟฟ้า สาย 1/2/8 สถานี People’s Square ; รถประจำทางสาย 451/167 สถานี ฝูเจี้ยนลู่ People’s Square

บัตรผ่านประตู

บุคคลทั่วไป 30 หยวน , นักเรียน 15 หยวน

เวลาเปิดให้บริการ

9:00-17:00(16:00 หยุดจำหน่ายบัตร)ปิดวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ