Shanghai Museum of Glass (พิพิธภัณฑ์กระจก)

ที่อยู่:เลขที่ 685 ถนนฉางเจียงซีลู่ เขตเป่าชาน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

พิพิธภัณฑ์ Shanghai Museum of Glass เปิดให้บริการในปี 2011 เคยถูก CNN ประเทศสหรัฐอเมริกายกย่องให้เป็น 1 ใน 3 พิพิธภัณฑ์ในประเทศจีนที่ห้ามพลาด การออกแบบและศิลปะของกระจกนั้น มีความทันสมัย ก้าวข้ามอุปสรรคทางด้านภาษาและวัฒนธรรมด้วยรูปแบบที่โดดเด่นและหลากหลาย

เบอร์โทรสถานที

+86-21-66181970

รหัสไปรษณีย์

200441

ร้านอาหาร

ห้องอาหารจีนเคอหลู , มูราโน่

ความบันเทิง

คลาสเรียนแฮนเมด let

การคมนาคม

รถโดยสารประจำทางสาย 883 สถานีฉางเจียงซีลู่ซานจ่วนหลู

บัตรผ่านประตู

60 หยวนสำหรับผู้ใหญ่ 30 หยวนสำหรับเด็ก / นักเรียน / คนชรา

เวลาเปิดให้บริการ

พฤษภาคม - มิถุนายนและกันยายน - ตุลาคมอังคาร - ศุกร์ 9:30-17:00 น., วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด 9:30-18:00, คืนวันเสาร์ถึง 21:00 น., กรกฎาคม - สิงหาคม, อังคาร - อาทิตย์ 9:30 น. -18:00, วันศุกร์และวันเสาร์ตอนกลางคืนขยายเวลาถึง 21:00 น., 11-4 เมษายนวันอังคารถึงวันศุกร์ 10:00-17:00, วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด 9:30-17:00 น.

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ