Shanghai Museum (พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้)

ที่อยู่:เลขที่ 201 ถนนเหรินหมินต้าเต้า เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

เก็บสะสมสมบัติล้ำค่ามากกว่า 140,000 ชิ้น รวมถึง เครื่องมือบรอนซ์ เซรามิกส์ ภาพอักษร ภาพวาด อุปกรณ์ที่ทำจากหยก อุปกรณ์ที่ทำจากไม้ไผ่ กระดูกสัตว์และเปลือกหอย ตราประทับ งานฝีมือจากชนกลุ่มน้อย เป็นต้น รวม 21 ประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือบรอนซ์ เซรามิกส์ ภาพอักษร ภาพวาด ที่มีความสวยงามและโดดเด่นเป็นอย่างมาก

เบอร์โทรสถานที

+86-21-63723500

รหัสไปรษณีย์

200000

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 1 สถานีเหรินหมินกว๋างฉ่าง

บัตรผ่านประตู

ฟรี

เวลาเปิดให้บริการ

9:00-17:00(ห้ามเข้าหลังจากเวลา 16:00)(ปิดวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ