Dong Tan Wetland Park

ที่อยู่:บริเวณเฟิงเชอ ถนนเฉินเจียเจิ้นตงหวังต้าเต้า เขตฉงหมิง เมืองเซี่ยงไฮ้ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

Dong Tan Wetland Park ตั้งอยู่ในเขตฉงหมิง เมืองเซี่ยงไฮ้ มีพื้นที่ราว 150,000 หมู่ ทัศนียภาพภายในงดงาม บรรยากาศสดชื่น น้ำใส ซึ่งมีสภาพแวดล้อมถึงตามกฏเกณฑ์เงื่อนไขประเภท(ระดับ) 1 และ 2

เบอร์โทรสถานที

+86-21-39367000

รหัสไปรษณีย์

202162

ความบันเทิง

ดูนก , ถ่ายภาพ (รายการแนะนำ)

การคมนาคม

รถโดยสารประจำทางสายเฉินเฉียน สถานีลี่ซินชุน

บัตรผ่านประตู

50 หยวน(วันธรรมดา)80 หยวน(วันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลาเปิดให้บริการ

8:30-17:00

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ