หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว

ที่อยู่:ภายในหมู่บ้านจูเจียเจี่ยว เขตชิงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้



ข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

จูเจียเจี่ยวตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเตียนชาน ในเขตชานเมืองทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ถูกรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ที่มีทั้งหมู่บ้านโบราณเจียงหนาน หมู่บ้านริมน้ำ ที่นั่นเต็มไปด้วยบรรยากาศของบ้านริมน้ำ ที่มีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำ และวิถีชีวิตของผู้คนริมน้ำ

เบอร์โทรสถานที

+86-21-59240077

รหัสไปรษณีย์

201713

ร้านอาหาร

บ๊ะจ่างอาโผว , บัวลอยหมู่บ้านโบราณ , ขาหมูราดน้ำจิ้ม , ขนมขึ้นชื่อต่างๆ

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 17 สถานีจูเจียเจี่ยว

บัตรผ่านประตู

เข้าชมฟรี หากเข้าชมจุดชมวิวในเมืองโบราณหรือล่องเรือจะต้องซื้อบัตร

เวลาเปิดให้บริการ

เปิดตลอดทั้งวัน

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ