Power Station of Art

ที่อยู่:เลขที่ 200 ถนนฮวาหยวนกั่งลู่ เขตหวงผู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งแรกในจีนแผ่นดินใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กิจกรมทางวัฒนธรรมแบบบูรณาการของเมืองที่โดดเด่น ที่มีทั้งการจัดแสดง เก็บรวบรวมรักษา วิจัย แลกเปลี่ยน และการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้นของศิลปะร่วมสมัย มีพื้นที่ก่อสร้างรวม 41,000 ตารางเมตร มีห้องอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิเช่น โถงจัดแสดง ห้องสมุด ห้องวิจัย ห้องบรรยาย เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 12 ห้อง

เบอร์โทรสถานที

+86-21-31108550

รหัสไปรษณีย์

200011

การคมนาคม

รถโดยสารประจำทางสาย 109 สถานีจงชานหนานลู่หนานเชอจ้านลู่

บัตรผ่านประตู

ฟรี (จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์) , ยกเว้นมีการจัดนิทรรศการพิเศษ จะมีค่าใช้จ่าย

เวลาเปิดให้บริการ

อังคาร-อาทิตย์ 11:00-19:00 (18:00 หยุดการเข้าชม),เปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ