LEGOLAND Discovery Center Shanghai

ที่อยู่:ชั้น 2 Parkside Plaza เลขที่ 196 ถนนต้าตู้เหอลู่ เขตผูถัว เมืองเซี่งไฮ้ ประเทศจีนข้อมูลโดยรวม

ข้อมูลเบื้องต้น

LEGOLAND Discovery Center Shanghai เป็นสวนที่ถูกสร้างขึ้นจากตัวต่อเลโก้นับหมื่นชิ้น แบ่งเป็น 10 ธีมหลัก ออกแบบมาเพื่อรองรับกิจกรรมสำหรับครอบครัวประมาณ 2-3 ชั่วโมง

เบอร์โทรสถานที

400-098-8966

รหัสไปรษณีย์

200062

การคมนาคม

รถไฟฟ้าสาย 13/15 สถานีต้าตู้เหอลู่

บัตรผ่านประตู

เด็กน้อยที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 1 เมตร ฟรี (จะต้องมีผู้ให่คอยดูแล)

เวลาเปิดให้บริการ

10:00am-8:00pm(รอบสุดท้ายที่อนุญาตให้เข้าคือ 7:00pm)

เวลาอ้างอิงในการเที่ยว

2-3 ชั่วโมงให้ข้อความท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยว | โรงแรม | งานนิทิทรรศการ | ข้อมูลแนะนำท่องเที่ยว | กิจกรรมเทศกาลเป็นต้นเป็นเว็ปไซต์ทางการที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและงานนิทิทรรศการของเซี่ยงไฮ้กับนักท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์หรืองานนิทิทรรศการ ผู้จัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและกิจกรรมต่างๆ